บจก. ประตูเหล็กไทย ได้มีส่วนร่วมในการผลิตประตูเหล็กในโครงการรัฐสภาแห่งใหม่

ในปี 2559 บริษัท ประตูเหล็กไทย จำกัด ได้เริ่มทำงานให้กับโครงการรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งก่อสร้างโดย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทฯ ผู้รับเหมาหลักและผู้ออกแบบของโครงการได้ไว้ใจใช้ประตูเหล็ก Diamond Door ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมการผลิตของ บริษัท ประตูเหล็กไทย

หากได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมภายในรัฐสภาแล้วจะต้องเจอประตูเหล็ก Diamond Door อยู่แทบทุกส่วนของโครงการ เช่น ห้องประชุมสภา โถงรองรับนักข่าว และโถงทางเดินของอาคารต่างๆ 

ประตูเหล็กของโครงการนี้มีความพเศษอยู่ที่ประตูมีความสูงมากเป็นพิเศษ (ความสูงเกือบ 5 เมตร) และเป็นสีดำทั้งโครงการ ซึ่งตามมาตรฐานของบริษัทฯ แล้วจะมีเพียง 5 เฉดสี เราจึงสร้างสรรค์ผลงานออกมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ออกแบบ

อย่างไรก็ดี โครงการรัฐสภาแห่งใหม่เป็นโครงการที่ให้ความรู้และประสบการณ์การทำงานมากมายแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ยังถือเป็นผลงานที่เราภาคภูมิใจอีกหนึ่งโครงการ