ผลิตภัณฑ์

ประตูเหล็กธรรมดาบานทึบ (DM.2)

มาตรฐาน : มอก. 1288-2538, BS476

  - วงกบใช้เหล็ก Zinc Electro Galvanize หนา 1.6 มม. พับขึ้นรูป ขนาด 2" x 4" มียางกันกระแทก 2 ตำแหน่ง สำหรับบานเดี่ยวและ 1 ตำแหน่งสำหรับบานคู่

  - บานประตูใช้เหล็ก Zinc Electro Galvanize หนา 1.0 หรือ 1.6 มม. 2 แผ่นประกบเชื่อม พับขึ้นรูปด้วยระบบ Interlock กรอบบานหนา 45 มม. ภายในบานประตูฉีดฉนวน Poly Urethane Foam กันเสียงกันความร้อนเต็มบาน 

  - วงกบและบานประตู เคลือบสีผงชนิดพิเศษ Polyester Power Coating หนา 60 - 100 ไมครอน อบความร้อนที่ 200 องศา สำเร็จจากโรงงาน **อบสีเท็กซ์เจอร์ (5 สี)

  - จุดสำหรับรองรับบานพับ เสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา 3.2 มม.

  - ใช้บานพับสเตนเลส 5" x 4" x 4.0 มม. จำนวน 3 ตัว/บาน หรือตามความสูงของบาน

  - ประตูเหล็กธรรมดาสามารถทนไฟได้ 1 ชม. 50 น. โดยผ่านการทดสอบการทนไฟจากสถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยมาตรฐาน BS476 Part 20 & 22

  - ขนาดของประตูสามารถทำได้กว้างสุด 150 cm. และสูงสุด 300 cm. โดยไม่ต้องต่อเหล็ก

  - สามารถผลิตได้ทั้งบานเดี่ยวและบานคู่

ประตูเหล็กธรรมดาเจาะช่องกระจก (DM.4)

มาตรฐาน :

  - วงกบใช้เหล็ก Zinc Electro Galvanize หนา 1.6 มม. พับขึ้นรูป ขนาด 2" x 4" มียางกันกระแทก 2 ตำแหน่ง สำหรับบานเดี่ยวและ 1 ตำแหน่งสำหรับบานคู่

  - บานประตูใช้เหล็ก Zinc Electro Galvanize หนา 1.0 หรือ 1.6 มม. 2 แผ่นประกบเชื่อม พับขึ้นรูปด้วยระบบ Interlock กรอบบานหนา 45 มม. ภายในบานประตูฉีดฉนวน Poly Urethane Foam กันเสียงกันความร้อนเต็มบาน

  - วงกบและบานประตู เคลือบสีผงชนิดพิเศษ Polyester Power Coating หนา 60 - 100 ไมครอน อบความร้อนที่ 200 องศา สำเร็จจากโรงงาน **อบสีเท็กซ์เจอร์ (5 สี)

  - จุดสำหรับรองรับบานพับ เสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา 3.2 มม.

  - ใช้บานพับสเตนเลส 5" x 4" x 4.0 มม. จำนวน 3 ตัว/บาน หรือตามความสูงของบาน

  - ขนาดของประตูสามารถทำได้กว้างสุด 150 cm. และสูงสุด 300 cm. โดยไม่ต้องต่อเหล็ก

  - สามารถผลิตได้ทั้งบานเดี่ยวและบานคู่

ประตูเหล็กธรรมดาชนิดมีเกล็ดระบายอากาศ (เกล็ดล่าง) (DM.3)

มาตรฐาน :

  - วงกบใช้เหล็ก Zinc Electro Galvanize หนา 1.6 มม. พับขึ้นรูป ขนาด 2" x 4" มียางกันกระแทก 2 ตำแหน่ง สำหรับบานเดี่ยวและ 1 ตำแหน่งสำหรับบานคู่

  - บานประตูใช้เหล็ก Zinc Electro Galvanize หนา 1.0 หรือ 1.6 มม. 2 แผ่นประกบเชื่อม พับขึ้นรูปด้วยระบบ Interlock กรอบบานหนา 45 มม. ภายในบานประตูฉีดฉนวน Poly Urethane Foam กันเสียงกันความร้อนเต็มบาน

  - วงกบและบานประตู เคลือบสีผงชนิดพิเศษ Polyester Power Coating หนา 60 - 100 ไมครอน อบความร้อนที่ 200 องศา สำเร็จจากโรงงาน **อบสีเท็กซ์เจอร์ (5 สี)

  - จุดสำหรับรองรับบานพับ เสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา 3.2 มม.

  - ใช้บานพับสเตนเลส 5" x 4" x 4.0 มม. จำนวน 3 ตัว/บาน หรือตามความสูงของบาน

  - ขนาดของประตูสามารถทำได้กว้างสุด 150 cm. และสูงสุด 300 cm. โดยไม่ต้องต่อเหล็ก

  - สามารถผลิตได้ทั้งบานเดี่ยวและบานคู่

ประตูเหล็กธรรมดาชนิดมีเกล็ดระบายอากาศและช่องกระจก (DM.5)

มาตรฐาน :

  - วงกบใช้เหล็ก Zinc Electro Galvanize หนา 1.6 มม. พับขึ้นรูป ขนาด 2" x 4" มียางกันกระแทก 2 ตำแหน่ง สำหรับบานเดี่ยวและ 1 ตำแหน่งสำหรับบานคู่

  - บานประตูใช้เหล็ก Zinc Electro Galvanize หนา 1.0 หรือ 1.6 มม. 2 แผ่นประกบเชื่อม พับขึ้นรูปด้วยระบบ Interlock กรอบบานหนา 45 มม. ภายในบานประตูฉีดฉนวน Poly Urethane Foam กันเสียงกันความร้อนเต็มบาน

  - วงกบและบานประตู เคลือบสีผงชนิดพิเศษ Polyester Power Coating หนา 60 - 100 ไมครอน อบความร้อนที่ 200 องศา สำเร็จจากโรงงาน **อบสีเท็กซ์เจอร์ (5 สี)

  - จุดสำหรับรองรับบานพับ เสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา 3.2 มม.

  - ใช้บานพับสเตนเลส 5" x 4" x 4.0 มม. จำนวน 3 ตัว/บาน หรือตามความสูงของบาน

  - ขนาดของประตูสามารถทำได้กว้างสุด 150 cm. และสูงสุด 300 cm. โดยไม่ต้องต่อเหล็ก

  - ผลิตได้ทั้งบานเดี่ยวและบานคู่

ประตูเหล็กธรรมดาบานเจาะช่องกระจก (DM.6)

มาตรฐาน :

  - วงกบใช้เหล็ก Zinc Electro Galvanize หนา 1.6 มม. พับขึ้นรูป ขนาด 2" x 4" มียางกันกระแทก 2 ตำแหน่ง สำหรับบานเดี่ยวและ 1 ตำแหน่งสำหรับบานคู่

  - บานประตูใช้เหล็ก Zinc Electro Galvanize หนา 1.0 หรือ 1.6 มม. 2 แผ่นประกบเชื่อม พับขึ้นรูปด้วยระบบ Interlock กรอบบานหนา 45 มม. ภายในบานประตูฉีดฉนวน Poly Urethane Foam กันเสียงกันความร้อนเต็มบาน

  - วงกบและบานประตู เคลือบสีผงชนิดพิเศษ Polyester Power Coating หนา 60 - 100 ไมครอน อบความร้อนที่ 200 องศา สำเร็จจากโรงงาน **อบสีเท็กซ์เจอร์ (5 สี)

  - จุดสำหรับรองรับบานพับ เสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา 3.2 มม.

  - ใช้บานพับสเตนเลส 5" x 4" x 4.0 มม. จำนวน 3 ตัว/บาน หรือตามความสูงของบาน

  - ขนาดของประตูสามารถทำได้กว้างสุด 150 cm. และสูงสุด 300 cm. โดยไม่ต้องต่อเหล็ก

  - ผลิตได้ทั้งบานเดี่ยวและบานคู่

ประตูเหล็กธรรมดาชนิดมีเกล็ดระบายอากาศ (เกล็ดบน-ล่าง) (DM.7)

มาตรฐาน :

  - วงกบใช้เหล็ก Zinc Electro Galvanize หนา 1.6 มม. พับขึ้นรูป ขนาด 2" x 4" มียางกันกระแทก 2 ตำแหน่ง สำหรับบานเดี่ยวและ 1 ตำแหน่งสำหรับบานคู่

  - บานประตูใช้เหล็ก Zinc Electro Galvanize หนา 1.0 หรือ 1.6 มม. 2 แผ่นประกบเชื่อม พับขึ้นรูปด้วยระบบ Interlock กรอบบานหนา 45 มม. ภายในบานประตูฉีดฉนวน Poly Urethane Foam กันเสียงกันความร้อนเต็มบาน

  - วงกบและบานประตู เคลือบสีผงชนิดพิเศษ Polyester Power Coating หนา 60 - 100 ไมครอน อบความร้อนที่ 200 องศา สำเร็จจากโรงงาน **อบสีเท็กซ์เจอร์ (5 สี)

  - จุดสำหรับรองรับบานพับ เสริมด้วยแผ่นเหล็กหนา 3.2 มม.

  - ใช้บานพับสเตนเลส 5" x 4" x 4.0 มม. จำนวน 3 ตัว/บาน หรือตามความสูงของบาน

  - ขนาดของประตูสามารถทำได้กว้างสุด 150 cm. และสูงสุด 300 cm. โดยไม่ต้องต่อเหล็ก

  - สามารถผลิตได้ทั้งบานเดี่ยวและบานคู่


ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคาหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า