เคล็ด(ไม่)ลับ วิธีเรียกทิศทางประตูเหล็ก (ฉบับ Diamond Door)

เคล็ด(ไม่)ลับ วิธีเรียกทิศทางประตูเหล็ก (ฉบับ Diamond Door)

การเรียกทิศทางการเปิดประตูเป็นเรื่องที่หลายคนอาจพบเจอความสับสนบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการติดตั้งหรือสั่งซื้อประตูใหม่ เพื่อคลายข้อสงสัยและช่วยให้คุณเลือกทิศทางการเปิดประตูได้อย่างถูกต้อง Diamond Door ขอนำเสนอวิธีการเรียกทิศทางประตูตามแบบฉบับของเราเอง

## วิธีเรียกทิศทางประตูตามแบบฉบับของ Diamond Door

1. **จินตนาการถึงการอยู่ด้านนอกห้อง**: ให้คุณจินตนาการว่าตัวเองยืนอยู่ด้านนอกห้อง หน้าประตูที่ต้องการเปิด

2. **ทำท่าเปิดประตู**: ลองทำท่าเปิดประตูตามแปลนห้อง หากประตูเปิดไปทางไหน ก็ให้เรียกทิศทางนั้น เช่น ถ้าประตูเปิดออกไปทางขวา ให้เรียกว่าประตูเปิดขวา หรือถ้าเปิดไปทางซ้าย ก็เรียกว่าประตูเปิดซ้าย

3. **ทิศทางประตูในแปลนห้อง**: ดูทิศทางประตูที่ปรากฏในแปลนห้อง จากนั้นลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ตรงกับแปลน แล้วเปิดประตูตามทิศทางที่กำหนด

## การนำไปใช้

การเรียกทิศทางประตูตามแบบของ Diamond Door นี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะประตูเหล็กเท่านั้น คุณสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้กับประตูไม้หรือประตูประเภทอื่นๆ ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นประตูภายในบ้าน ประตูสำนักงาน หรือประตูอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม แอดมินขอหมายเหตุไว้ว่าการเรียกทิศทางการเปิดประตูอาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตประตูอื่นๆ วิธีการเรียกทิศทางแบบนี้เป็นแบบฉบับของ Diamond Door ที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจง่ายและใช้งานได้จริง

หวังว่าเคล็ดไม่ลับนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกทิศทางการเปิดประตูได้อย่างมั่นใจ และลดความสับสนในการติดตั้งหรือสั่งซื้อประตูใหม่

---

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด Diamond Door ยินดีที่จะช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนของการเลือกและติดตั้งประตู เพื่อให้คุณได้ประตูที่ตรงกับความต้องการและปลอดภัยที่สุด