ผลงานของเรา

โรงพยาบาลลานนา 3

สถานที่: เชียงใหม่, ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์: ประตูเหล็กธรรมดา, ประตูเหล็กทนไฟ